BLISKIE NIEZNAJOME | film dokumentalny

26.11.2020, 19.00 

ONLINE / онлайн

BLISKIE NIEZNAJOME | film dokumentalny / документальний фільмn

Film jest dokumentacją spaceru performatywnego „Ten spacer” i jednocześnie komentarzem do sytuacji kobiet we współczesnej Polsce.

Obejrzyj:

W filmie występują Piotr Armianovski, Hanna, Dmytro Levytskyi, Patryk Lichota, Vera Popova, Olga Strizhiniova, Ewa Szumska, Ala Uwarow

Reżyseria i zdjęcia Magda Mosiewicz

Wywiady Agata Siwiak

Tłumaczenie na język ukraiński Liuba Ilnytska

Tłumaczenie na polski język migowy Marta Jaroń

Magda Mosiewicz – reżyserka-dokumentalistka i działaczka społeczna stworzy film dokumentalny, który będzie zapisem procesu pracy nad spacerem performatywnym Ten spacer i jednocześnie komentarzem do sytuacji kobiet we współczesnej Polsce.

Magdalena Mosiewicz

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. Jest reżyserką filmów i krótkich form dokumentalnych m.in. Ciągle wierzę (2014) o Ewie Hołuszko i Ustalenia, które zostały ustalone (2016) o teatrze Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, autorką wideo do spektakli Komuny Warszawa, Pawła Wodzińskiego, Barbary Wysockiej i Jakuba Skrzywanka; współrealizatorką spektakli kolektywnych m.in. Kantor DowntownMade in USA i autorką i współautorką sztuk Dreamland oraz Koniec przemocy (finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej). Założycielka i pierwsza współprzewodnicząca Partii Zieloni, współorganizatorka inicjatyw na pograniczu sztuki, ekologii i aktywizmu miejskiego, m.in. festiwali Warszawa w Budowie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Zielony Jazdów (Centrum Sztuki Współczesnej).

Маґдалена Мосєвіч

Випускниця філософського факультету Ягеллонського університету і операторського факультету PWSFTviT в Лодзі. Режисерка фільмів і коротких документальних форм, зокрема, Все ще вірю (2014) про Еву Голушко і Домовленості, що були встановлені (2016) про театр Моніки Стшемпки і Павла Демірського, авторка відео до вистав Комуни Варшави, Павла Водзінського, Барбари Висоцької і Якуба Скшиванека; співтворчиня колективних вистав, зокрема Kantor DowntownMade in USA, а також авторка і співавторка п’єс Dreamland і Кінець насилля (фіналісти Ґдинської драматургічної нагороди). Засновниця і перша співголова Партії Зелені, співорганізаторка ініціатив на помежів’ї мистецтва, екології і міського активізму, серед іншого, фестивалів Варшава в будівництві (Музей сучасного мистетва), Зелений Яздув (Центр сучасного мистецтва).