Edycja III – ŚWIĘTA RODZINA?

Idea

„Bliscy Nieznajomi” to tematyczne spotkanie teatrów z Europy. Podczas tego festiwalu można zobaczyć spektakle, które współistniejąc w tej samej przestrzeni, wzajemnie się uzupełniają i komentują, a twórców i widzów stawiają wobec moralnych dylematów.

Pierwsza edycja spotkań zatytułowana – Blizny historii miała perspektywę najszerszą. Została poświęcona narodom, ich przeżywaniu przeszłości i sposobom opowiadania o niej. Poznanie tego co było, przyznanie się do win i kompleksów, dokonanie rachunku sumienia było próbą uwolnienia się od traum i lęków.

Wykluczeni – to bohaterowie drugiej edycji festiwalu. Z jakich powodów są wypychani na margines społeczeństwa? Czy wiek, pochodzenie, choroba, orientacja seksualna determinują nasze życie? Dlaczego niektórzy ludzie dobrowolnie wybierają los outsiderów? Czy jest to dowodem ich słabości czy siły?

Tegoroczna edycja to najwęższy krąg obserwacji, ale za to najbardziej dotkliwy. Obecny w życiu każdego. Zapisany w naszych genach i pamięci. Rodzina. Czym jest? Oparciem, przekleństwem, nadzieją? Czy i kiedy jest ona święta? Oglądając osiem festiwalowych spektakli będziemy śledzić losy ludzi uwikłanych w toksyczne związki, albo ocalonych przez relacje rodzinne.

Zapraszam do Teatru Polskiego w Poznaniu na trzecią edycję Europejskich Spotkań Teatralnych, której tematem będzie „Święta rodzina”.

Dyrektor Festiwalu
Paweł Szkotak

Wydarzenia tej edycji

Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„CHOROBA RODZINY M” Fausto Paravidino

artyści reżyseria: Radu Afrim | Teatrul NaŃional Timisoara (Rumunia)
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 08/04/2010
godzina 19:00
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„WILCZEK” Wasilij Sigariew

artyści Reżyseria: Joanna Zdrada | Štátne Divadlo Košice (Słowacja)
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 09/04/2010
godzina 18:00
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„STAN WYJĄTKOWY” Falk Richter

artyści Reżyseria: Falk Richter | Schaubühne Berlin (Niemcy)
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 09/04/2010
godzina 19:30
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„KOBIETA Z PRZESZŁOŚCI” Roland Schimmelpfennig

artyści Reżyseria i scenografia: Dmytro Bogomazow | Teatr Vilna Scena z Kijowa (Ukraina)
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 10/04/2010
godzina 17:00
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„ZAGŁADA LUDU ALBO MOJA WĄTROBA JEST BEZ SENSU” Werner Schwab

artyści Reżyseria i scenografia: Grzegorz Wiśniewski | Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 10/04/2010
godzina 19:30
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„ROZMOWY POUFNE” Ingmar Bergman

artyści reżyseria: Iwona Kempa | Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 11/04/2010
godzina 17:00
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„MIGRENA” Antonina Grzegorzewska

artyści Reżyseria: Anna Augustynowicz | Teatr Współczesny w Szczecinie
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 11/04/2010
godzina 19:30
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„ICH CZWORO. OBYCZAJE DZIKICH” Gabriela Zapolska

artyści Reżyseria: Agnieszka Korytkowska-Mazur | Teatr Polski w Poznaniu
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 23/04/2010
godzina 19:00
Zdjęcie eventu
13 / 05 / 2021

„ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ I WIERNOŚĆ” János Háy

artyści Reżyseria i opracowanie muzyczne: Iwona Kempa | Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 08/06/2010
godzina 19:00

Podsumowanie

„Bliscy Nieznajomi” to tematyczne spotkanie teatrów z Europy. Podczas tego festiwalu można zobaczyć spektakle, które współistniejąc w tej samej przestrzeni, wzajemnie się uzupełniają i komentują, a twórców i widzów stawiają wobec moralnych dylematów.

Trzecia edycja dotyczyła najwęższego kręgu obserwacji, ale za to najbardziej dotkliwego. Obecnego w życiu każdego. Zapisanego w naszych genach i pamięci. Rodzina. Czym jest? Oparciem, przekleństwem, nadzieją? Czy i kiedy jest ona święta? Oglądając osiem festiwalowych spektakli śledziliśmy losy ludzi uwikłanych w toksyczne związki albo ocalonych przez relacje rodzinne.