PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE | czytanie performatywne

22.10.2020, 19.30

DUŻA SCENA

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE | czytanie performatywne i dyskusja / ДПЮ перформативне читання і дискусія 

kup bilet

Obejrzyj online:

Teatr Współczesny w Szczecinie oraz Vera Popova

reż: Jakub Skrzywanek

tekst: Dmytro Levytskyi i zespół Piękne Kwiaty z Charkowa

Вспулчесний театр в Щеціні і Віра Попова

реж: Якуб Скшиванек

текст: Дмитро Левицький і театр Прекрасні квіти з Харкова

Przysposobienie obronne to przypowieść, lekcja o zadawaniu ran, rozpoczynająca się słowami: Na ziemi żałośnie maleńkiej żył sobie człowiek maleńki. Jego służba była maleńka. I bardzo maleńki był jego portfel. Pensję dostawał maleńką… Aż któregoś pięknego poranka zapukała do jego okienka niewielka, zdawało się, wojna… Automat dali mu maleńki. Buty mu dali za małe. Hełm mu dali maleńki i małego rozmiaru płaszcz…

Oryginalny spektakl zrealizowany według scenariusza aktorów i aktorek głośnej charkowskiej grupy teatralnej Piękne Kwiaty, zaproszonych weteranów wojennych oraz dramaturga Dmytro Levytskyi’ego miał premierę w 2016 i pokazywany był z ogromnym sukcesem w wielu miastach Ukrainy i zagranicą. Czytanie performatywne Przysposobienia obronnego przygotowane przez Jakuba Skrzywanka narodziło się z potrzeby poszukania odpowiedzi na pytanie, jakimi narzędziami i w jaki sposób współczesny polski teatr może opowiadać o sytuacjach, które mogą wydawać się dla nas – Polek i Polaków – odległe, czy nawet obce, jak trwająca od 2014 roku wojna w Donbasie. Reżyser, zaproszona do współpracy ukraińska aktorka Vera Popova i zespół aktorski Teatru Współczesnego w Szczecinie zastanawiają się nad tym, kim na scenie stają się polscy aktorzy, wcielający się w walczących w sąsiednim kraju żołnierzy. Czy są w stanie opowiedzieć o dramatycznych wydarzeniach wojny, która jest prowadzona za naszymi granicami? A jeśli tak, to w jaki sposób?

/tłumaczenie tekstu: Liuba Ilnytska, Joanna Wichowska/

ДПЮ це притча, лекція про завдавання ран, що розпочинається словами: На землі безжально маленькій жив був собі чоловік маленький. У нього була служба маленька. І дуже маленький портфель. Отримував він зарплату маленьку… І одного разу – прекрасного ранку – постукала до нього у віконце невелика, здавалось, війна… Автомат йому видали маленький. Чоботи йому видали маленькі. Каску видали маленьку і маленьку – за розмірами – шинель…

Прем’єра оригінальної вистави, створеної за сценарієм акторів і актрис гучної харківської театральної групи Прекрасні квіти, запрошених ветеранів війни і драматурга Дмитра Левицького, відбулася у 2016 р. і була показана з великим успіхом в багатьох містах України і закордону. Перформативне читання ДПЮ, яке створив Якуб Скшиваек, народилося з потреби пошуку відповіді на питання, якими знаряддями  і в який спосіб сучасний польський театр може розповідати про ситуації, які можуть здаватися нам – полькам і полякам – далекими, чи навіть чужими, як війна на Донбасі, що триває з 2014 року. Режисер, запрошена до співпраці українська актриса Віра Попова і акторський колектив Вспулчесного театру в Щеціні розмірковують ким на сцені стають польські актори, що перевтілюються в солдатів, які борються в сусідній країні. Чи здатні вони розповісти про драматичні події війни, що відбувається за кордонами нашої країни? І якщо так, то в який спосіб?

/переклад тексту: Люба Ільницька, Йоанна Віховська/

Oryginalny spektakl zespołu Piękne Kwiaty był zrealizowane w partnerstwie z Liniya Soglasiya i kuratorowany przez Olgę Ladiya-Shcherbakovą i Natalię Palchik.

Оригінальну виставу театру Прекрасні квіти було реалізовано у співпраці з ГО „Лінія згоди” та кураторками Ольгою Ладією-Щербаковою і Наталією Пальчик.

Debata Obywatelki, czytanie performatywne Przysposobienie obronne oraz wykład perfomatywny Republika Głuchych będą również dostępne online.

Galeria zdjęć