„MNEMOZYNE”

miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 24/05/2016    12:00 29/05/2016    17:00
cena Wstęp wolny
artyści Anna Królikiewicz

Mneomozyne to praca site-specific. Loża reprezentacyjna Teatru Polskiego w Poznaniu stanie się przestrzenią zmysłowego doświadczenia, co stanowi odwołanie do historii teatru, kiedy loże były miejscem spotkań towarzyskich i zmysłowych doznań ― spożywano w nich pokarm i napoje, ubijano interesy, romansowano. Doświadczając Mnemozyne, widz sam zadecyduje o intensywności przeżycia – będzie mógł rozsunąć bądź całkowicie zasłonić kurtynę zainstalowaną w loży. Zatracić się w granym w tym czasie spektaklu (Krakowiacy i Górale w reżyserii Michała Kmiecika), bądź skupić się jedynie na zmyśle smaku i powonienia: degustować napój i specjalnie stworzone na tę okazję praliny, doświadczać zapachu przywołującego odczucie pustki, kurzu, przepastnego archiwum. Instalacja będzie otwarta dla widzów także w ciągu dnia, poza wieczornymi przedstawieniami.

Jak dotknąć ciała teatru, tekstu sztuki? Dot knąć krawędzi ciała teatru, potem przeciąć skórę, przedrzeć się przez jej błony i wejść głębiej do wątroby, płuc, układu pokarmowego, i od wewnętrznej strony gałki ocznej, wyjść na twarz: scenę. Mnemozyne to grecka bogini pamięci, matka dziewięciu muz, w tym Melpomeny, opiekunki dramatu. Pamięć ― jednostkowa, oparta na odczuciu zmysłowym, będzie przewodniczką po udostępnionej publiczności przestrzeni loży głównej Teatru Polskiego. Nie wzrok, a smak, węch i dotyk staną się centrum, ciałem doświadczenia. Napięcie między wizualnością a czuciem, wszystkim a niczym, pełnią doświadczania i pustką pozwala na wyostrzenie innych zmysłów pozbawionych wsparcia oka. To, co wyraźne, głośno przemawiające, łączy się z tym, co jest na granicy możliwości percepcji, ledwie namacalne, ledwie uchwytne, wymagające skupienia, wsłuchania się podczas doświadczania.

Anna Królikiewicz