„SAMOSPALENIE” Krzysztof Szekalski

miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 31/05/2014    19:00
cena Wstęp wolny
artyści Reżyseria: Krzysztof Szekalski | Fundacja Sztuki Orbis Pictus

Warszawa. Wrzesień 1968 r. Centralne Uroczystości Dożynkowe na  Stadionie Dziesięciolecia. Bohaterski akt, radykalny i ostateczny gest sprzeciwu Ryszarda Siwca wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji staje się punktem zwrotnym w karierze oficera Służby  Bezpieczeństwa. Dziś, zepchnięty na margines historii, (anty) bohater minionego systemu, pozbawiony przywilejów i władzy — próbuje  zrekonstruować swoją drogę, odzyskać ciągłość własnej biografii, zrozumieć i zdefiniować swoją tożsamość. Kim jest lub też kim mógłby być…?

Spektakl jest próbą stworzenia takiego portretu. Nieoczywistego, prowokującego, portretu wielokrotnego, w którym fikcja i kreacja przeplatają się z realnym głosem historycznych faktów.

Jest w tym spektaklu współczesność polityczna w całej swojej piekielnej złożoności. SB–ek ubrany w mundur komendanta policji, a może i generała. Polsko–polska debata o wpływie komunizmu na kapitalistyczną już mentalność. Do głowy przychodzi masa innych spektakli rozliczeniowych. (…) Bluszcz swoją niejednoznacznością opowiada o trudach noszenia swojego imienia i nazwiska, stopnia zawodowego. Przede wszystkim jest to próba uporania się ze sobą w obliczu świata, gdzie ludzie płoną, a władza milczy. Co zrobić, jeśli się było częścią tej władzy?

Janusz Łastowiecki, dziennikteatralny.pl