SUPLEMENT

miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 15/06/2014    19:00
cena Wstęp wolny
artyści Reżyseria: Monika Strzępka | Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Spektakl duetu Strzępka / Demirski nie jest freskiem historycznym analizującym przyczyny i następstwa tak zwanego cudu nad Wisłą, dzięki któremu Polacy powstrzymali Armię Czerwoną. Jest raczej szukaniem odpowiedzi na pytanie: co właściwie oznacza niepodległość, o co toczyła / toczy się gra, co nasz dziadek / pradziadek miał z tego, że w owym czasie bolszewicy nie weszli w głąb Europy? W przedstawieniu pojawiają się wcielenia znanych  postaci historycznych, takich jak Piłsudski, Witos, Broniewski czy Dzierżyński, a także postać Polskiej Mamy.

Twórców bardziej jednak interesuje współczesna Polska oraz świat, który otacza nas tu i teraz. Świat, w którym pewne mechanizmy przestały już działać, pewne rozwiązania przestały się sprawdzać, a nowe — jeszcze nie zostały znalezione. Na pierwszy plan wybija się ton poważniejszy, podkreślający złożoność ludzkich motywacji i wyborów, potrzebę nieustannej wrażliwej obserwacji świata i kwestionowania łatwych diagnoz.

Monika Strzępka i Paweł Demirski zadają te pytania nie po raz pierwszy, tym razem jednak podważają zbiorowy konsensus ze szczególną perfidią, dobierając się do najpilniej strzeżonych polskich tabu. Sięgają do momentu historycznego, który od niemal stulecia skutecznie opiera się próbom rewizji i którego znaczenie nie tylko dla Polski, ale dla europejskiej cywilizacji uchodzi za niepodważalny dogmat. I pokazują, że wojna 1920 roku oglądana z perspektywy poznańskich mieszczan czy chłopa spod Białegostoku nie jest tą samą wojną, którą znamy z podręczników. Więcej: wyciągają z szafy historii nie tylko bohaterów i nie tylko pomijanych zazwyczaj statystów, ale też mocno cuchnące, jednogłośnie znienawidzone trupy. I przyznają im wszystkim równe prawa do interpretowania historycznych wydarzeń i komentowania współczesności.

Joanna Wichowska, dwutygodnik.com