„WSPÓLNOTA ZMYSŁÓW”

miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 15/05/2016    19:00
cena Wstęp wolny
artyści Artystka: Agata Kiedrowicz | wykład performatywny

„Moje ciało jest pępkiem mojego świata, ale nie z uwagi na przyjęcie centralnej perspektywy, lecz jako miejsce wszystkich odniesień, pamięci, wyobraźni i integracji”, pisze Juhani Pallasmaa, fiński architekt, prekursor multisensorycznego zwrotu w projektowaniu. Bycie w świecie oznacza dotyk. Dotykamy świata i świat nieustannie dotyka nas. Teatr, podobnie jak sfera projektowania i sztuk wizualnych, jest doskonałym polem do działania w obszarze sensoryki. Zmysły budują naszą historię, pamięć, emocjonalność. Za ich sprawą możliwe staje się przekraczanie dominującego porządku, docieranie do głębi człowieka i doświadczenia. Jak mówi Sissel Tolaas, artystka i performerka: „Tam, gdzie zapach, jest i nadzieja”. Sensoryczna wrażliwość tworzy naszą tożsamość, ustanawia wspólnotę. Artystki i ekspertki zaproszone do projektu ― Anna Królikiewicz oraz Marta Siembab ― poruszają się w obszarach sensorycznej praktyki ― smaku, zapachu i dotyku ― które uznawane są za kobiece i niemal nieobecne w teatrze. Projekt jest zbiorem wielozmysłowych opowieści, które wychodzą poza okulocentryczne postrzeganie świata i zapraszają do subiektywnego, a jednocześnie wspólnotowego doświadczenia.

Agata Kiedrowicz

Opowieścią spajającą projekt, a jednocześnie stanowiącą niezależną narrację, będzie wykład performatywny kuratorki Agaty Kiedrowicz. Historia o przenikaniu perspektywy sensorycznej do praktyki projektowej i artystycznej, a także o roli zmysłów jako niezbędnym elemencie jednostkowego doświadczania świata i źródła wiedzy, osadzona w nieoczywistych, nieeksplorowanych na co dzień przestrzeniach Teatru Polskiego, w  pełni ucieleśni wspólnotę zmysłów.