„ZUCKERFREI / FUCK YOU, EU.RO.PA!”

miejsce Teatr Polski w Poznaniu
kiedy 23/10/2007    18:00
cena Wstęp wolny
artyści Reżyseria: Alexandru Berceanu | Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Galati (Rumunia)

„Fuck you, Eu.Ro.Pa!” to lament młodej kobiety. Monolog, adresowany do ojca dziewczyny, poświęcony jest wyjaśnieniu przyczyn odmowy uczestniczenia w konkursie na esej zorganizowanym w jej ojczyźnie. Nie widzi ona miejsca na własne odczucia w zamkniętej przestrzeni pomiędzy dzieciństwem w Związku Radzieckim, a europejską przyszłością posługującą się niezrozumiałymi terminami prywatyzacji, modernizacji, feudalizacji, globalizacji, legalizacji. Wspaniały tekst przesycony zarazem nutą rozczarowania i miłości w ujęciu humorystycznym i emocjonalnie żarliwym zarazem. Tekst poświęcony regułom rządzącym coraz bardziej nieprzyjazną rzeczywistością. Sztuka wystawiana była dotychczas w Rosji oraz Rumunii.

Spektakl stanowi swoisty duet literacki, w którym „Fuck you, Eu.Ro.Pa!” poprzedzony zostaje przez Zuckerfrei – dzieło napisane bezpośrednio po pobycie autorki na Akademii Schloss Solitude (Stuttgart), stanowiące przewrotną rozmowę o ojczyźnie, pełną nawiązań do wątków poruszonych w następującym po niej monologu.